DÙ GIẤY TRANG TRÍ COCKTAIL

QUIY CÁCH: 100 CÁI/ HỘP
  • TTBDCT
  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Dù Giấy Trang Trí 100C
Dù giấy trang trí dùng trang trí bánh ngọt và các loại bánh lạnh, bánh kem hoặc dùng trang trí trong ngành pha chế.

Sản phẩm cùng loại